İşletme MBA Yüksek Lisans Programı


İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

İstanbul Rumeli Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisan Programı öğrencilerine Tezsiz Programlarda 3 (Üç) Dönem, Tezli Programda 4 (Dört) Dönem) eğitimleri sonunda İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.


PROGRAMIN AMACI

Yüksek öğrenimlerini İşletme dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır uzmanlar yetiştirmektir.

İşletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır.


Seçmeli Dersler

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama,

Vergi Denetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Muhasebe ve Denetim

Sağlık Yönetimi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında,

Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda orta ve üst kademe yöneticilik ve uzmanlık pozisyonlarında çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler.


PROGRAMIN HEDEFİ

Analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, insiyatif alan riski ve değişimi yöneten liderler yetiştirmektedir.

Designneuro