Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri

Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 3 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 6 seçmeli dersi ve seminer çalışmasını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca staj yapmaları ve tezlerini sunarak 123 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için 3 kredilik 3 zorunlu dersi ve yine 3 kredilik 7 seçmeli dersi başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca Staj yapmaları ve dönem projelerini sunarak 93 AKTS’lik eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Başvuru Koşulları

Tezli program: Öğrencilerin ALES’ten en az 55 puan almaları gerekmektedir.
Tezsiz program: Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) programından mezun olmak gerekmektedir.
Her iki programa  kabul, mülakata dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuruların çok olması durumunda, yapılacak eleme sonrasında belirlenecek öğrenci sayısı (kontenjanın yüzde elli fazlası) mülakata çağrılacak ve nihai kabul bu aşamadan sonra  gerçekleşecektir.

 

Ders Listesi

Tezli Yüksek Lisans Dersleri

·         Bilimsel Araştırma Yöntemleri

·         Psikoterapi Kuram ve Teknikleri

·         Psikolojide İstatistik Uygulamaları

·         İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin)

·         Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Oyun Terapi

·         İletişim Becerileri ve Terapötik İletişim

·         Şema Terapi

·         Grup Psikoterapileri

·         Çocuk ve Ergenlerde psikolojik değerlendirme

·         Süpervizyon

·         Staj

·         Tez Çalışması I

·         Tez Çalışması IITezli Yüksek Lisans Seçmeli Dersler

·         Davranışın Psikofizyolojik Temelleri

·         Psikolojik Testler ve Değerlendirme

·         Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

·         Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları

·         Aile ve Çift Terapisi


Tezsiz Yüksek Lisans

 

·         Bilimsel Araştırma Yöntemleri

·         Psikoterapi Kuram ve Teknikleri

·         Psikolojik Testler ve Değerlendirme

·         Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

·         Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları

·         Aile ve Çift Terapisi

·         Psikolojide İstatistik Uygulamaları

·         İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin)

·         Staj

·         Dönem ProjesiTezsiz Yüksek Lisans Seçmeli Dersler

 

·         Çocuklarda Davranış Bozuklukları ve Oyun Terapi

·         İletişim Becerileri ve Terapötik İletişim

·         Şema Terapi

·         İleri Psikopatoloji (Çocuk-Ergen-Yetişkin)

·         Grup Psikoterapileri

·         Çocuk ve Ergenlerde psikolojik değerlendirme

·         Süpervizyon

Yüksek Lisans Programından Mezun Olunduğunda  Kazanılacak Yetkinlikler ve İstihdam Olanakları

Programı bitiren öğrenciler, psikolojik uyum sorunları ve/veya klinik düzeyde psikolojik sorunlar yaşayan bireylere müdahale konusunda gerekli teorik ve pratik bilgiyi kazarak, gerek staj ve gerekse süpervizyon dersleriyle de bu bilgileri uygulama anlamında pekiştirmeleri sağlanacaktır. Klinik psikolog unvanı alan mezunlar, özel ofislerde ruh sağlığı hizmeti verebilecekleri gibi, askeri kurumlar, diğer devlet kurumları, hastaneler, özel eğitim merkezleri, eğitim kurumları ve her türlü şirkette çalışabilmektedirler.


Akademik Kadro için TIKLAYINIZ

Designneuro