Siyaset Bilimi ve Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Anabilim Dalı, Siyaset Bİlimi ve Ekonomi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri Tezsiz Programda 3 (Üç) Dönem eğitimleri sonunda Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.

 

PROGRAMIN AMACI

Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyenlere yönelik olarak açılan tezsiz lisansüstü programının temel amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, güçlü bir sosyal bilimler formasyonu içinde akademik kariyer yapmak isteyen katılımcılara kariyerlerinde veya kariyer planlarında kendilerine katkı sağlayacak olan güncel alan bilgisi ve yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Siyaset Bilimi ve Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerine, çalışma hayatında başarıya ulaşmalarını ve yetkinlik gelişimini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve bu bağlamada alt uzmanlık dallarıyla zenginleştirilmiştir. Programda zorunlu derslerin yanı sıra, zengin bir seçmeli ders seçeneğinin bulunmaktadır. Öğrencilere ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilecekleri geniş bir yelpazeye sahip seçmeli ders alanı oluşturulmuştur. Böylece Siyaset Bilimi ve Ekonomi Yüksek Lisans programı ile her öğrencinin, planladığı kariyere en uygun dersleri seçebilmesi amaçlanmıştır.

Designneuro