Müfredat Programları

SİYASET BİLİMİ VE EKOMONİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

1.Dönem

 

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE501

SİYASET KURAMI

3

0

3

6

SBE503

EKONOMİ POLİTİKASI

3

0

3

6

SBE593

SEMİNER

0

0

0

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

 

 

12

0

12

30

 

 

 

 

 

 

2.Dönem

 

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE506

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

 

 

15

0

15

30

 

 

 

 

 

 

3.Dönem

 

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE591

YÜKSEK LİSANS TEZİ I

0

0

0

30

 

 

0

0

0

30

 

 

 

 

 

 

4.Dönem

 

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE592

YÜKSEK LİSANS TEZİ II

0

0

0

30

 

 

0

0

0

30

TOPLAM:  27 KREDİ / 120 AKTS

SİYASET BİLİMİ VE EKOMONİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

1.Dönem

 

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE501

SİYASET KURAMI

3

0

3

6

SBE503

EKONOMİ POLİTİKASI

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

 

 

15

0

15

30

 

 

 

 

 

 

2.Dönem

 

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE506

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

XXX

ALAN SEÇMELİ DERS

3

0

3

6

 

 

15

0

15

30

 

 

 

 

 

 

3.Dönem

 

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE595

MEZUNİYET PROJESİ

0

0

0

30

 

 

0

0

0

30

TOPLAM:  30 KREDİ / 90 AKTS

SİYASET BİLİMİ VE EKONOMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER (TEZLİ/TEZSİZ)

Ders Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uyg.

Kredi

AKTS

SBE502

ÇAĞDAŞ İKTİSADİ SORUNLAR VE GELİŞMELER

3

0

3

6

SBE504

KAMU MALİ YÖNETİM VE DENETİMİ

3

0

3

6

SBE521

İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

3

0

3

6

SBE522

İKTİSADİ KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3

0

3

6

SBE523

TÜRKİYE EKONOMİSİ

3

0

3

6

SBE524

TÜRK İDARİ SİSTEMİ VE YENİDEN YAPILANMA

3

0

3

6

SBE525

TÜRKİYE’DE SİYASAL HAYAT

3

0

3

6

SBE526

ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR

3

0

3

6

SBE527

SİYASET SOSYOLOJİSİ

3

0

3

6

SBE528

KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER

3

0

3

6

SBE529

DEMOKRASİ TEORİLERİ

3

0

3

6

SBE530

TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET

3

0

3

6

SBE531

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE YÖNETİŞİM

3

0

3

6

SBE532

STRATEJİK YÖNETİM

3

0

3

6

SBE533

ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

3

0

3

6

SBE534

YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

3

0

3

6

SBE535

KRİZ YÖNETİMİ

3

0

3

6

SBE536

ÖRGÜT GELİŞTİRME VE REORGANİZASYON

3

0

3

6

SBE537

YEREL SİYASET VE DEMOKRASİ

3

0

3

6

SBE538

ÇEVRE SORUNLARI VE YÖNETİMİ

3

0

3

6

SBE539

PROJE YÖNETİMİ

3

0

3

6

SBE540

KENT SOSYOLOJİSİ

3

0

3

6

SBE541

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER

3

0

3

6

SBE 542

LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK

3

0

3

6

SBE 544

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM

3

0

3

6