Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması Aşamasında Yapılması Gerekenler ve Taahhütname

Anabilim Dalınız öğrencilerinin Enstitüye Tez Savunma Jürilerinin oluşturulması aşamasında;