Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN
Müdür

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN
Üye

Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY
Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KÖNİ
Üye