Yönetim Kurulu

Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN

Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTÜRK

Üye
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

Üye
Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KÖNİ