Tez Dağıtımından Sonra Enstitüye Getirilmesi Gereken Belgeler


  • 2 adet Özet çıktısı
  • 2 adet Abstract çıktısı
  • 3 adet YÖK Veri Giriş Formu (YÖK sitesinden)
  • Kütüphane Tez Teslim Formu 1 adet (İmzalı)
  • YÖK için Tez’in tamamının Referans numarası adıyla pdf olarak kaydedildiği 1 adet CD.
Designneuro