Tez Savunma Jürisinin Oluşturulması Aşamasında Yapılması Gerekenler ve Taahhütname


Anabilim Dalınız öğrencilerinin Enstitüye Tez Savunma Jürilerinin oluşturulması aşamasında;

  • Öğrencinin Enstitü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak yazmış olduğu tezin 1 adet çıktısı
  • Tezin 1 adet CD içinde teslimi
  • Tez taahhütnamesinin öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış hali ile Enstitü Müdürlüğümüze başvurulmalıdır.
  • Taahhütname
Designneuro